De Vlonder gewoon bijzonder

BUITENGEWOON VERLOF
Regelmatig krijgen we het verzoek om vrij te krijgen buiten de reguliere schoolvakanties om. Daar worden uiteenlopende redenen voor aangevoerd. Variërend van de planning van een goedkope vlucht, de wens om met de gehele familie op vakantie te kunnen, het vieren van een jubileum tot een medische handeling in het ziekenhuis. De mogelijkheden om aan verlofverzoeken tegemoet te komen zijn echter zeer beperkt en liggen vast in een gelimiteerd aantal omstandigheden. Deze omstandigheden zijn:
- medische noodzaak (dagdeel of meer)
- overlijden van bloed- of aanverwanten
- huwelijk van bloed- of aanverwanten
- verhuizing en kennismakingsbezoek aan nieuwe school
- 12,5-, 25-, 40-, 50-, 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van ouders of grootouders
- viering van een religieuze of nationale feest- of gedenkdag voor leerlingen met een andere culturele achtergrond
- er is geen vakantie mogelijk in één van de schoolvakanties, omdat de kostwinner dan moet werken
- in verband met langdurige, ernstige medische en/of sociale problemen
- een gezinslid is gehandicapt en is aangewezen op aangepaste accommodatie buiten schoolvakanties
- gewichtige omstandigheden

FORMULIER
Als u in aanmerking wilt komen voor de verlofregeling, verzoeken we u dat te doen d.m.v. het tijdig  indienen van een aanvraagformulier voor vrijstelling van schoolbezoek. Deze is verkrijgbaar bij Suzette Brants of te vinden onderaan deze webpagina. U krijgt schriftelijk antwoord op uw aanvraag. We houden ons aan de regelgeving van leerplicht. Bij twijfel of verlofaanvraag van meer dan 10 dagen, raadplegen we de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Aanvraagformulier verlof 

Contact

Kindcentrum De Vlonder
Heufkens 502
5403 LV Uden
0413 332323
devlonder@kiemuden.nl
www.devlonder.nl  

Kiem Opvang
0413 729007
info.opvang@kiemuden.nl
www.kiemopvang.nl

Routeplanner >
Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement