Onze visie op ontwikkeling 

Je thuis voelen en leren

Kinderen leren in ons kindcentrum heel veel met en van elkaar. Voorwaarde is wel dat kinderen zich thuis voelen en zich veilig voelen. Daar werken we als kindcentrum heel nadrukkelijk aan. 

We hebben een fijne sfeer en duidelijke afspraken. Dat voelt veilig en vertrouwd. We leren kinderen hoe je goed kunt samenwerken, verantwoordelijkheid draagt, dat je rekening houdt met elkaar en respect hebt voor elkaar. Zo helpen we kinderen bij het ontwikkelen van hun zelfstandigheid.

Ontmoeten

Kinderen van alle leeftijden ontmoeten elkaar in ons kindcentrum. De pleinen binnen en buiten zijn speciaal ingericht als ontmoetingsplek om samen te spelen of te werken. Per thema bekijken we waar hoe we groepsoverstijgend kunnen samenwerken. Ook bij activiteiten als ateliers en vieringen zie je dat terug.

Samenwerking opvang en onderwijs

Bij Kindcentrum De Vlonder werken alle professionals samen zodat kinderen van 0-13 jaar op een fijne en vertrouwde manier kunnen spelen, leren en ontwikkelen. Collega’s van opvang en van onderwijs zijn samen één team en werken gezamenlijk aan één plan voor het kind. 

Visie op ontwikkelen/leren

Leren en ontwikkelen begint bij nieuwsgierig zijn. Van informeel leren/spel bij het jonge kind naar een grotere rol voor formeel leren bij het oudere schoolkind. We hebben dat weergegeven in volgende afbeelding. 

 

 

Bij “op uitnodiging” denken we aan  doelgerichte en instructiegebonden activiteiten en begeleide inoefening onder begeleiding van de professional. Binnen “vrij” (zelfstandig werken & samen spelen/werken) is er volop ruimte voor zelfstandig oefenen, eigenaarschap en eigen plannen van kinderen en samenwerken. 

Doorgaande lijn voor kinderen van 0-6 jaar

Op De Vlonder hebben we een vloeiende overgang van opvang naar onderwijs gerealiseerd. Een mooi voorbeeld is het aanbod voor het jonge kind. Daar is de zgn. knip tussen peuteropvang en de kleutergroepen verdwenen! We delen dezelfde kernwaarden, hebben het ontwikkelingsaanbod op elkaar afgestemd en spelen en werken dagelijks samen.  

Groepsoverstijgend werken waar zinvol

Ook in de groepen 3 t/m 8 werken we intensief samen. We werken in leerteams, verdeeld over twee leerjaren, verspreid over twee of drie groepen. Binnen dat leerteam hebben leerkrachten een eigen groep en daar waar zinvol of passend groepsoverstijgend. Denk aan activiteiten als wereldoriëntatie of rekenlabs. Er is er vaak extra ondersteuner beschikbaar die meedraait om het aanbod nog passender of nog rijker te maken. 

Werken met groepsplannen

Ieder kind leert op zijn of haar eigen tempo en manier. Leer- en werkvormen kunnen verschillen. Daarom werken we met groepsplannen. We gaan uit van de mogelijkheden van de kinderen en organiseren passend aanbod. We geven korte en basisinstructies en ook verlengde instructies in een klein groepje. Zo kan elk kind zich ontwikkelen binnen zijn of haar eigen mogelijkheden. Ook leren kinderen zelfstandig werken, omgaan met uitgestelde aandacht, werken met een instructiegroep, takenbord, samenwerken en werken aan dag- en weektaken.

Eigenaarschap

Door structuur en een goede voorbereide omgeving oefenen de kinderen steeds een stapje zelfstandiger te worden. Kinderen hebben namelijk ook zelf een verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling. We noemen dit eigenaarschap. Dit is een van de speerpunten voor de komende jaren. Bij de jongste kinderen starten we met het stimuleren van zelfsturing.

 

KiVa: Samen maken we er een fijne kindcentrum van!

Op kindcentrum De Vlonder werken we met KiVa.  KiVa is een preventief schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Het motto is dan ook: 'Samen maken we er een fijne school van!'  Wij gaan voor een fijn kindcentrum. Daarom werken we in de peutergroep en op de BSO ook op passende wijze met KiVa. Lees meer over KiVa https://www.kivaschool.nl/het-kiva-programma/