Ouders kennen hun kind het beste. We gaan regelmatig in gesprek met ouders en kinderen over het welbevinden en de ontwikkelingen van het kind.

Rondetafelgesprekken

Kindcentrum De Vlonder organiseert tweemaal per jaar rondetafelgesprekken. Op deze manier willen we met ouders in gesprek gaan over bepaalde thema’s. In principe wordt dit georganiseerd door de directeur i.s.m. collega’s uit de verschillende leerteams. Zowel ervaringen met opvang als onderwijs worden opgehaald en besproken. Mocht er vanuit ouders input zijn, dan horen we dat uiteraard graag!

Oudervereniging

Doe ook mee! Een klein gebaar met een groot effect: je ziet de kinderen genieten! 
De oudervereniging is een enthousiaste groep ouders die actief is bij de organisatie en uitvoering van allerlei feestelijkheden zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen en de Vlonderdag. Daarnaast organiseert zij verschillende evenementen omtrent verkeersveiligheid, de avondvierdaagse en tenslotte het traditionele schoolreisje dat om het jaar plaatsvindt.

Mocht je meer willen weten over de oudervereniging of toe willen treden in het bestuur horen wij dit graag via ovdevlonder@kiemuden.nl

Klasbord

Voor communicatie met ouders gebruiken we de app Klasbord. Om je hiervoor aan te melden, heb je een koppelcode nodig. Deze ontvang je als je kind start op De Vlonder. Heb je deze niet ontvangen, mail dan naar: j.lange@kiemuden.nl.  In Klasbord staat ook de agenda met alle activiteiten van ons kindcentrum.  

Voortgangsgesprekken

Gedurende het jaar vinden er verschillende gesprekken plaats. Ouders ontvangen hiervoor altijd een uitnodiging. Waar mogelijk en in ieder geval vanaf groep 6 betrekken we de kinderen hier graag bij. We bespreken dan samen hoe het gaat. Gaat jouw kind graag naar het kindcentrum, wat zijn de verwachtingen, voortgang en resultaten? In groep 7 vinden pré-adviesgesprekken voor het VO plaats en in groep 8 de gesprekken voor het definitieve schooladvies.

Wil je tussentijds graag een professional spreken? Dan kan. Na lestijd lopen de leerkrachten mee naar buiten of maak een afspraak
 

Informatieavonden

Bij de start van het schooljaar geven kinderen van groep 1 t/m 8 hun ouders een rondleiding om kennis te maken met de nieuwe groep en juf/meester. Voor groep 1-2, 3, 7 en 8 plannen we ook een informatieavond met specifieke informatie over het leerjaar. In de loop van het schooljaar plannen we een informatieve thema-avond voor ouders.