De Vlonder gewoon bijzonder

JAARGIDS 
Sinds de samenvoeging van onderwijs en opvang op De Vlonder maken we geen schoolgids maar een jaargids voor ons totale kindcentrum. Hierin vertellen we u en andere belangstellenden hoe we het onderwijs en andere zaken binnen ons onderwijs en onze opvang vorm en inhoud geven. Ook vindt u hierin praktische informatie over schooljaar 2021-2022. 

jaargids 2021-2022

KINDCENTRUMONTWIKKELING
Terugblik schooljaar 2020-2021
Speerpunten 2021-2022
Contact

Kindcentrum De Vlonder
Heufkens 502
5403 LV Uden
0413 332323
devlonder@kiemuden.nl
www.devlonder.nl  

Kiem Opvang
0413 729007
info.opvang@kiemuden.nl
www.kiemopvang.nl

Routeplanner >
Sitemap | Disclaimer | Links