De Vlonder gewoon bijzonder

PEUTERGROEP
voor kinderen vanaf 2,5 jaar

De peutergroep biedt opvang en aanbod voor kinderen vanaf 2,5 jaar. In de groepsruimte is het volledige  aanbod beschikbaar voor het jonge kind voor alle ontwikkelgebieden. Hier kunnen ze de hele dag fijn spelen. Ook eten en lekker slapen past in het dagprogramma.
Er is vanuit deze groepsruimte een directe verbinding met het speelleerplein van de kleuters. Door daar structureel samen te spelen en werken raken de peuters spelenderwijs bekend met de routines en gezichten van onderwijs. Ze kunnen als ze daaraan toe zijn incidenteel of zelfs structureel aansluiten bij het onderwijsaanbod. Kinderen die na januari 4 jaar sluiten dagelijks aan bij onderwijsactiviteiten en  instructies taal en rekenen. 
Jonge kleuters uit de kleutergroepen kunnen wanneer het bij hen past, ook spelen in de veilige speelleeromgeving van de peutergroep. Voor een klein aantal kinderen is het fijn dat deze optie er is. 

Meer informatie over peuteropvang vindt u op Kiem Opvang > Locaties > KC De Vlonder

Contact

Kindcentrum De Vlonder
Heufkens 502
5403 LV Uden
0413 332323
devlonder@kiemuden.nl
www.devlonder.nl  

Kiem Opvang
0413 729007
info.opvang@kiemuden.nl
www.kiemopvang.nl

Routeplanner >
Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement