De Vlonder gewoon bijzonder

Speerpunten van onze school

 • Sociale veiligheid: Iedereen is en voelt zich welkom
  Samen werken, spelen en goede omgang met elkaar is een speerpunt. Iedereen is en voelt zich welkom en veilig op De Vlonder. lees verder
 • Arrangementen; passende instructie
  Op De Vlonder streven we naar een optimale ontwikkeling passend bij de mogelijkheden van het kind. Omdat kinderen verschillend zijn en anders leren bieden we de lesstof op verschillende manieren aan voor rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen. lees verder
 • Kinderen leren zichzelf kennen 
  Samen met ouders bereiden we kinderen voor op hun rol in de maatschappij en de volgende stap naar het voortgezet onderwijs. lees verder
 • Ontwikkelingsgericht werken, werken in thema’s 
  Onder invloed van technologie is de samenleving veranderd. Om succesvol samen te werken en te leven zijn andere competenties nodig dan voorheen; dit vraagt om anders leren. lees verder
 • Kwaliteit en handelingsgerichte leerlingenzorg
  Wij vinden het belangrijk om samen met u en uw kind de beste ontwikkelingsroute voor uw kind uit te stippelen. We doen dit door de onderwijsbehoeften van uw kind systematisch in kaart te brengen en het vervolg zorgvuldig te bepalen. Dit doen we ook op groeps- en schoolniveau. lees verder
 • Creativiteit
  Wekelijks werken we vanuit een curriculum aan een techniek binnen de beeldende vorming (tekenen, schilderen, handvaardigheid en textiele werkvormen). Daarnaast plannen we vier maal per schooljaar Atelier in. lees verder
 • Diverse partners in opvoeding en educatie
  Ouders, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang zijn partners in opvoeding en onderwijs. lees verder

Contact

Kindcentrum De Vlonder
Heufkens 502
5403 LV Uden
0413 332323
devlonder@kiemuden.nl
www.devlonder.nl  

Kiem Opvang
0413 729007
info.opvang@kiemuden.nl
www.kiemopvang.nl

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
28 mei -  KR (MR)
29 mei -  Slabroek gr 6
01 juni -  2e PINKSTERDAG
02 juni -  Inloopspreekuur GGD
02 juni -  ov vergadering
Jaaragenda >

Foto

koningsdag2018 (29) koningsdag2018 (27)
koningsdag2018 (28) koningsdag2018 (26)
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links