De Vlonder gewoon bijzonder

SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING
Samen werken, spelen en goede omgang met elkaar is een speerpunt op De Vlonder. Iedereen is en voelt zich welkom en veilig op De Vlonder. Dat geldt voor zowel kinderen, leerkrachten, ouders als gasten. We zijn ervan overtuigd dat kinderen pas echt gaan leren als ze lekker in hun vel zitten en betrokken zijn. Daarom hebben we structureel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling en groepsvorming.

KiVa-SCHOOL
We handelen, binnen in het kindcentrum, eenduidig volgens het pedagogisch kader en sluiten niemand buiten. We hebben de ambitie een KiVa-school te zijn (certificering dit schooljaar). KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. We volgen met het hele team de KIVA-training, dus zowel medewerkers onderwijs als opvang. Meer info over KiVa?  KiVa (kivaschool.nl)

WE ZIJN EEN GROEP EN LEREN VAN EN MET ELKAAR
Ieder kind heeft een eigen vertrouwde basisgroep met een vaste mentor/leerkracht. In deze groep starten we de dag op, ondernemen we diverse leeractiviteiten en sluiten we de dag weer af. Door specifieke aandacht voor groepsvormende activiteiten, reflectiekringen en aandacht voor de ontwikkeling van het brein, maken we de kinderen als individu en ook als groep sterker. Wij stimuleren elkaar om te ontwikkelen en uitdagingen aan te gaan. Daar waar nodig helpen we elkaar. We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar en samen staan we sterk(er)! 

Contact

Kindcentrum De Vlonder
Heufkens 502
5403 LV Uden
0413 332323
devlonder@kiemuden.nl
www.devlonder.nl  

Kiem Opvang
0413 729007
info.opvang@kiemuden.nl
www.kiemopvang.nl

Routeplanner >
Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement