De Vlonder gewoon bijzonder

PERSOONLIJKE GROEI
We halen iedere dag het beste uit kinderen en onszelf. We hebben de overtuiging dat alle kinderen zich ontwikkelen. We zien het als onze taak om kinderen daarbij actief en passend te helpen. Door een rijk aanbod te creëren, kinderen met plezier en zinvol te laten oefenen, hoge verwachtingen te stellen en ook rekening te houden met verschillen, stimuleren we dat alle kinderen naar vermogen een optimale ontwikkeling doormaken. Dat geldt ook voor onze professionals. 

ONTWIKKELING VOLGEN  
Wij vinden het belangrijk om samen met u en uw kind de beste ontwikkelingsroute voor uw kind uit te stippelen. We doen dit door de begeleidings-/onderwijsbehoeften van uw kind in kaart te brengen; wat heeft uw kind nodig om een stap te kunnen zetten in zijn/haar ontwikkeling?  Dat doen we door dagelijkse observaties, belevingsgesprekken met de kinderen en het afnemen van toetsen volgen wij onze leerlingen. CITO-toetsen in de basisschool zijn hierbij slechts een van de hulpmiddelen. 

PASSEND ONDERWIJS
Met en voor kinderen die vastlopen, op welk gebied dan ook, zoeken we samen met ouders naar de meest passende begeleiding. Het belang van het kind staat hierin voorop. De pedagogisch coaches en intern begeleiders op ons kindcentrum helpen medewerkers, kinderen en ouders bij vragen rondom passende ondersteuning.  Zo nodig hebben we korte lijntjes naar externe expertises.  

Meer over ondersteuning voor kinderen met specifieke behoeften, ondersteuning voor begaafde kinderen (Mind) of passend onderwijs (SWV PO 30 06) leest u in onze jaargids. Tevens leest u daar over onze contacten met de Jeugdgezondheidszorg (GGD) en de Wegwijzer gemeente Uden die toegang tot jeugdhulp kan organiseren. 


 

Contact

Kindcentrum De Vlonder
Heufkens 502
5403 LV Uden
0413 332323
devlonder@kiemuden.nl
www.devlonder.nl  

Kiem Opvang
0413 729007
info.opvang@kiemuden.nl
www.kiemopvang.nl

Routeplanner >
Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement