De Vlonder gewoon bijzonder

Kindcentrumraad (KR)                                     

Inspraak van ouders – OC en MR is kindcentrumraad (KR)

Er zijn twee organen binnen een kindcentrum waarin ouders hun medezeggenschap vorm kunnen geven: de Medezeggenschapsraad (MR) voor onderwijs en de Oudercommissie (OC) voor opvang. De MR heeft advies- of instemmingsrecht in een groot aantal beleidszaken in de school, zoals bijvoorbeeld de formatie en de begroting. De oudervertegenwoordiging brengt van ouders afkomstige signalen, die zich op beleidsniveau bevinden, in de vergadering in. Zo heeft de MR ook invloed op de kwaliteit van het onderwijs.
Het doel van de OC is om in samenwerking tussen ouders en staf de kwaliteit van de peuteropvang en BSO op De Vlonder te behouden of te verbeteren. Tevens speelt de OC een rol in de communicatie met ouders. Zij adviseert het kindcentrum gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd.

Vanaf schooljaar 2019-2020 gaan MR en OC op in één orgaan, nl. de kindcentrumraad (KR). Zij bespreken alle zaken die de medezeggenschap aangaat voor zowel onderwijs als opvang. Bij advies of instemming wordt zo nodig zorgvuldig rekening gehouden met ieders rol.

In de kindcentrumraad van De Vlonder hebben de volgende mensen zitting:
Ilse van Vliet                     -Personeel Onderwijs (voorzitter)
Suzette vd Meulen           -Personeel Onderwijs
Frans Janssen                    -inval Personeel Onderwijs
Paula Moonen                  -Ouder Onderwijs (secretaris)
Cora Woltering                 -Ouder Onderwijs
Saskia van der Kleij          -Ouder Opvang
Paula Ottens                     -Medewerker Opvang

U kunt onze KR bereiken via het mailadres: kr.devlonder@kiemuden.nl

Centrale Kindcentrumraad (CKR)

Zoals er op kindcentrumniveau een KR is, is er op Kiem Onderwijs en opvang-niveau een CKR. Zoals de KR overlegt met de schooldirecteur, overlegt de CKR met de Algemeen Directeur. Uiteraard worden hier bovenschoolse zaken besproken evenals algemeen beleid. 

Archief

Algemene documenten
190521 Reglement-medezeggenschap-IKC-raad .pdf
Huishoudelijk Reglement KR De Vlonder.pdf

Schooljaar 2020-2021
20200917 Notulen KR De Vlonder.pdf

Schooljaar 2019-2020
20190919 Notulen KR De Vlonder.pdf
20191107 notulen KR De Vlonder (1).pdf
20200116 Notulen KR De Vlonder.pdf
20200415 Notulen KR Extra Online.pdf
20200423 Extra Notulen Advies beleid opening scholen 11 mei (1).pdf
20200528 Notulen KR De Vlonder.pdf
20200625 Notulen KR De Vlonder .pdf
Jaarverslag KR De Vlonder 2019-2020.pdf

Schooljaar 2018-2019
20180925 Notulen MR De Vlonder.pdf 
20181115 notulen MR IKC Vlonder.pdf 
20190131 Notulen MR IKC Vlonder.pdf
20190312 notulen MR IKC Vlonder.pdf 
Jaarverslag KR De Vlonder 2018-2019.pdf

Contact

Kindcentrum De Vlonder
Heufkens 502
5403 LV Uden
0413 332323
devlonder@kiemuden.nl
www.devlonder.nl  

Kiem Opvang
0413 729007
info.opvang@kiemuden.nl
www.kiemopvang.nl

Routeplanner >

Agenda

Er zijn geen kalenderitems gevonden
Jaaragenda >

Foto

koningsdag2018 (29) koningsdag2018 (27)
koningsdag2018 (28) koningsdag2018 (26)
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links