De Vlonder gewoon bijzonder

Kindcentrumraad (KR)                                     

Inspraak van ouders – OC en MR wordt kindcentrumraad (KR)

Er zijn twee organen binnen een kindcentrum waarin ouders hun medezeggenschap vorm kunnen geven: de Medezeggenschapsraad (MR) voor onderwijs en de Oudercommissie (OC) voor opvang. De MR heeft advies- of instemmingsrecht in een groot aantal beleidszaken in de school, zoals bijvoorbeeld de formatie en de begroting. De oudervertegenwoordiging brengt van ouders afkomstige signalen, die zich op beleidsniveau bevinden, in de vergadering in. Zo heeft de MR ook invloed op de kwaliteit van het onderwijs.
Het doel van de OC is om in samenwerking tussen ouders en staf de kwaliteit van de peuteropvang en BSO op De Vlonder te behouden of te verbeteren. Tevens speelt de OC een rol in de communicatie met ouders. Zij adviseert het kindcentrum gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd.

Vanaf schooljaar 2019-2020 gaan MR en OC op in één orgaan, nl. de kindcentrumraad (KR). Zij bespreken alle zaken die de medezeggenschap aangaat voor zowel onderwijs als opvang. Bij advies of instemming wordt zo nodig zorgvuldig rekening gehouden met ieders rol.

In de kindcentrumraad van De Vlonder hebben de volgende mensen zitting:
Ilse van Vliet                     -personeel onderwijs (voorzitter)
Suzette vd Meulen           -personeel onderwijs
Paula Moonen                  -ouder onderwijs
Cora Woltering                 -ouder onderwijs
[vacature]                          -ouder opvang
Paula Ottens                     -medewerker opvang

Vooralsnog kunt u onze KR bereiken via de maildressen van MR en OC: mr.devlonder@kiemuden.nl of ocdevlonder@kiemuden.nl

Centrale Kindcentrumraad (CKR)

Zoals er op kindcentrumniveau een KR is, is er op Kiem Onderwijs en opvang-niveau een CKR. Zoals de MR overlegt met de schooldirecteur, overlegt de CKR met de Algemeen Directeur (B. Schoemaker). Uiteraard worden hier bovenschoolse zaken besproken evenals algemeen beleid. 

Archief

Schooljaar 2019-2020

Schooljaar 2018-2019
20180925 Notulen MR De Vlonder.pdf 
20181115 notulen MR IKC Vlonder.pdf 
20190131 Notulen MR IKC Vlonder.pdf
20190312 notulen MR IKC Vlonder.pdf 

Schooljaar 2017-2018
20171010 notulen MR Vlonder.pdf 
20171207 notulen MR Vlonder.pdf 
20180130 notulen MR Vlonder.pdf 
20180403 notulen MR De Vlonder.pdf
20180515 notulen MR de Vlonder.pdf 
20180619 Notulen MR De Vlonder.pdf
Jaarverslag MR De Vlonder 2017-2018.pdf 

Schooljaar 2016-2017
20161011 verslag MR Vlonder.pdf
20161129 verslag MR Vlonder.pdf
20170131 verslag MR Vlonder_v01.pdf
20170706 notulen MR de Vlonder.pdf
Jaarverslag MR De Vlonder 2016-2017.docx

Schooljaar 2015-2016
2015_2016 jaarverslag MR Vlonder_v01.pdfContact

Kindcentrum De Vlonder
Heufkens 502
5403 LV Uden
0413 332323
devlonder@kiemuden.nl
www.devlonder.nl  

Kiem Opvang
0413 729007
info.opvang@kiemuden.nl
www.kiemopvang.nl

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
18 september -  Techniek gr 3-4
18 september -  Vlondervaria 2
19 september -  Autoloze schooldag
19 september -  Kunstkar na school
Jaaragenda >

Foto

koningsdag2018 (29) koningsdag2018 (27)
koningsdag2018 (28) koningsdag2018 (26)
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links