De Vlonder gewoon bijzonder

BASISONDERWIJS
Op De Vlonder wordt de hele dag geleerd, gewerkt en geleefd in onderwijs en opvang. Onze primaire taak tijdens lestijd is zorgen dat kinderen met een goed niveau op gebied van lezen, taal en rekenen onze school verlaten. Prestaties zijn voor ieder kind verschillend. Dat komt omdat kinderen verschillende mogelijkheden hebben en zich mogelijk op een andere manier ontwikkelen. We houden in ons onderwijs rekening met de verschillende competenties van kinderen.

Naast de genoemde kernvakken besteden we ook veel aandacht voor sociale vaardigheden, creativiteit, techniek en brede ontwikkeling. Ons onderwijs voldoet aan de kerndoelen die voor het basisonderwijs zijn opgesteld. We staan er voor dat ons onderwijs vorm krijgt in een prettige sfeer.   

Contact

Kindcentrum De Vlonder
Heufkens 502
5403 LV Uden
0413 332323
devlonder@kiemuden.nl
www.devlonder.nl  

Kiem Opvang
0413 729007
info.opvang@kiemuden.nl
www.kiemopvang.nl

Routeplanner >
Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement