De Vlonder gewoon bijzonder

AFSPRAAK MAKEN
Heeft u belangstelling voor ons kindcentrum? Neem dan gerust contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding via 0413 332323 of devlonder@kiemuden.nl. 

AANMELDEN KINDEROPVANG 0-4 JAAR
Meer informatie vindt u op de site Kiem Opvang > Locaties > KC De Vlonder

AANMELDEN KLEUTERS
U kunt uw kind inschrijven via een aanmeldformulier die u krijgt bij de kennismaking. Aanmelden kan het hele jaar en het liefst ruim voordat uw kind 3 jaar geworden is. Na het ontvangen van het aanmeldformulier krijgt u een bevestiging van inschrijving. Twee maanden voor u kind vier jaar wordt, maken we afspraken voor wenmomenten in de klas en het invullen van een intakeformulier. We zoeken naar de meest passende overgang naar het basisonderwijs. We streven er naar dat kinderen zich snel op hun gemak voelen, nieuwsgierig kunnen zijn en voldoende zelfvertrouwen hebben. Dat is de basis voor verdere ontwikkeling.  

AANMELDEN KIND VAN ANDERE BASISSCHOOL (zij-instromers)
We stemmen met ouders af over eventuele plaatsing. Voor de definitieve plaatsing neemt de intern begeleider contact op met de school van herkomst. Het is voor belangrijk om te weten hoe we uw kind het beste kunnen begeleiden om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen en een optimale ontwikkeling voort te zetten.

AANMELDEN KINDEREN MET SPECIFIEKE ONDERSTEININGSBEHOEFTES
Als er meer of specifieke ondersteuning nodig is, spreken we met u graag in openheid de mogelijkheden door. In de eerste plaats zullen we op zoek gaan naar ondersteuningsmogelijkheden binnen school. Soms is er extra zorg nodig omdat middelen of de mogelijkheden hiervoor bij school ontbreken. Dan kan er mogelijk een extra ondersteuningsarrangement aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband. 


Contact

Kindcentrum De Vlonder
Heufkens 502
5403 LV Uden
0413 332323
devlonder@kiemuden.nl
www.devlonder.nl  

Kiem Opvang
0413 729007
info.opvang@kiemuden.nl
www.kiemopvang.nl

Routeplanner >
Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement