De Vlonder gewoon bijzonder

Diverse partners in opvoeding en educatie

Ouders, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang zijn dagelijkse partners in opvoeding en onderwijs. We hebben ook goed contact met de buurt (buurtbewoners en buurtverenigingen). In een samenwerking met de verschillende kindfuncties in Uden Oost werken we aan het aanbieden van gezonde routines. JOGG Uden helpt ons daarbij. Tevens helpt de subsidie van het Brabants Veiligheidslabel ons om de verkeerseducatie passend te verzorgen. De komende jaren zoeken we naar het versterken en uitbreiden van de samenwerking met anderen in het belang van de ontwikkeling van de kinderen op onze locatie. Het maakt ons aanbod rijk.

Specifiek de betrokkenheid van de ouders bij de kinderen en het totale schoolgebeuren heeft in onze ogen een zeer positieve uitwerking op het welbevinden en de resultaten van de kinderen. Theorie bevestigt dit. Participatie en betrokkenheid van ouders bij het schoolgebeuren is op meerdere manieren mogelijk. We blijven zoeken naar de meest optimale vorm in belang van het kind.
Bij de start van het schooljaar plannen we verschillende contactmomenten waarbij naast informeren ook ontmoeten en uitwisselen op het programma staan. Denk aan een inloop waarbij kinderen hun ouders een rondleiding geven, een informatieavond met verschillende thema's (workshops).

We geven waar mogelijk aan waar ouders het leren op school kunnen versterken en zoeken samen met ouders naar een passende aanpak van hun kind. Daarom is het goed elkaar regelmatig te ontmoeten en te spreken over uw kind. Als u vragen heeft, kunt u altijd na schooltijd binnenlopen.

Regelmatig zijn er excursies waar ook ouderhulp voor nodig is. De klassenouders organiseren de inzet. Klassenouders zijn inmiddels belangrijke ondersteuners van de leerkrachten. Iedere leerkracht onderhoudt contact met de klassenouder. 

Ook zijn ouders onmisbaar in het primaire proces. We denken dan aan inbreng van hun expertise passend bij een thema of hulp bij ateliers, techniek en verkeer.

terug naar speerpunten

Contact

Kindcentrum De Vlonder
Heufkens 502
5403 LV Uden
0413 332323
devlonder@kiemuden.nl
www.devlonder.nl  

Bureau planning opvang:
Kiem Opvang
0413 729007
info.opvang@kiemuden.nl
www.kiemopvang.nl

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
20 juni -  MR vergadering
25 juni -  Inloopspreekuur GGD
26 juni -  Vlondervaria 14
Jaaragenda >

Foto

koningsdag2018 (29) koningsdag2018 (27)
koningsdag2018 (28) koningsdag2018 (26)
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links