De Vlonder gewoon bijzonder

Ontwikkelingsgericht werken, werken in thema’s

Onder invloed van technologie is de samenleving veranderd. Om succesvol samen te werken en te leven zijn andere competenties nodig dan voorheen; dit vraagt om anders leren. Kinderen zijn nieuwsgierig en ondernemend. Onze leerkrachten sluiten hierbij aan en zorgen voor betekenisvolle activiteiten binnen een thema. Het kind leert in aansluiting op wat hij al weet en kan, maar het moet wel nieuw of uitdagend zijn om daadwerkelijk van leren te kunnen spreken.

In de onderbouw (groep 1 en 2) werken we op een ontwikkelingsgerichte manier.
Dit betekent voor ons:
-    Kinderen krijgen eerst de tijd om te wennen, zich veilig te voelen en zelfvertrouwen op te bouwen.
-    We kiezen thema’s vanuit verschillende bronnen: 
      Concrete leefsituaties, actuele gebeurtenissen, de wijde wereld of een boeiend thema
-    De leerkracht ontwerpt en biedt activiteiten aan in de zone van naaste ontwikkeling van kinderen.
     Dus uitgaan van wat een kind al kan en stimuleren om de volgende stap te zetten.
-    De leerkracht gaat zoveel mogelijk in op plannen van kinderen binnen het thema.
-    De sociaal- emotionele ontwikkeling,motorische ontwikkeling, ontwikkeling van creativiteit en spel,  taal - en rekenontwikkeling worden gestimuleerd en gevolgd.

Groep 3 sluit hierbij aan door naast de kernvakken een thema in het kader van de oriëntatie op jezelf en de wereld aan te bieden volgens bovenstaande werkwijze.

In de groepen 4 t/m 8 nemen we deze denkwijze mee in het vormgeven van thema’s rondom de kerndoelen van wereldoriëntatie. Naast methodelessen voor natuur, wereld en tijd kiezen we ook voor het aanbieden van thema’s. Na een oriëntatie op het onderwerp en informatieve lessen van de leerkracht gaan kinderen gezamenlijk aan de slag. Zij ontwikkelen competenties als
kritisch en probleemoplossend denken, samenwerken, creatief denken, studerend lezen en
communiceren.

Op De Vlonder leggen wij hiermee het accent op het leerproces en niet alleen op het antwoord.
Kinderen maken hierbij gebruik van diverse werkvormen, bronnen en digitale middelen. Hierdoor vergroot de ICT-geletterdheid van de kinderen.

terug naar speerpunten

Contact

Kindcentrum De Vlonder
Heufkens 502
5403 LV Uden
0413 332323
devlonder@kiemuden.nl
www.devlonder.nl  

Bureau planning opvang:
Kiem Opvang
0413 729007
info.opvang@kiemuden.nl
www.kiemopvang.nl

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
20 juni -  MR vergadering
25 juni -  Inloopspreekuur GGD
26 juni -  Vlondervaria 14
Jaaragenda >

Foto

koningsdag2018 (29) koningsdag2018 (27)
koningsdag2018 (28) koningsdag2018 (26)
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links