De Vlonder gewoon bijzonder

Arrangementen; passende instructie

Op De Vlonder streven we naar een optimale ontwikkeling passend bij de mogelijkheden van het kind. Omdat kinderen verschillend zijn en anders leren bieden we de lesstof op verschillende manieren aan voor rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen. Binnen deze onderwijsarrangementen geeft de leerkracht instructie op drie niveaus en verwerken de kinderen de stof zelfstandig, samen met andere kinderen of onder begeleiding van de leerkracht. Groepsdoorbrekende activiteiten en ICT als hulpmiddel zetten we hierbij in. Het groepsplan op basis leerlijnen en onderwijsbehoeftes zijn hierbij uitgangspunten. In groep 2 werken we ook met een groepsplan voor taal en rekenen.

Speciale arrangementen
Voor kinderen met een duidelijke ontwikkelingsachterstand of -voorsprong hebben we extra aandacht op De Vlonder. Wij arrangeren zo nodig resp. een ontwikkelingsperspectief met eigen leerlijn of een specifiek aanbod (MIND) waarin we kiezen voor compacting en verrijking met nieuwe kennis en vaardigheden. Deze arrangementen zijn kindspecifiek. De intern begeleiders dragen zorg voor de arrangementen met ontwikkelingsperspectieven/eigen leerlijnen. Op De Vlonder hebben we ook een leerkracht die zich verdiept in en kennis deelt over de begaafde leerling.

terug naar speerpunten

Contact

Kindcentrum De Vlonder
Heufkens 502
5403 LV Uden
0413 332323
devlonder@kiemuden.nl
www.devlonder.nl  

Bureau planning opvang:
Kiem Opvang
0413 729007
info.opvang@kiemuden.nl
www.kiemopvang.nl

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
20 juni -  MR vergadering
25 juni -  Inloopspreekuur GGD
26 juni -  Vlondervaria 14
Jaaragenda >

Foto

koningsdag2018 (29) koningsdag2018 (27)
koningsdag2018 (28) koningsdag2018 (26)
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links