De Vlonder gewoon bijzonder

Medezeggenschapsraad (MR)                                       

Op iedere basisschool moet een medezeggenschapsraad (MR) aanwezig zijn. In de MR van basisschool De Vlonder zitten twee ouders en twee teamleden. Deze vier personen komen zo'n acht keer per jaar bij elkaar voor een vergadering. Tijdens die bijeenkomsten praten ze over van alles wat De Vlonder aangaat. Als er binnen de school belangrijke besluiten genomen moeten worden, is het de taak van de MR om deze besluiten nog eens kritisch te bekijken. Tevens hebben wij als MR zelf inspraak in agendapunten en stellen ons daarin actief op. Ouders kunnen dus inspraak hebben via het ouderdeel van de MR.

Samenstelling
De oudergeleding bestaat dit schooljaar uit:
•Natasja vd Wetering 
•Paula Rigter
Het team wordt dit schooljaar vertegenwoordigd door:
•Ilse van Vliet
•Yvonne van der Heijden /Suzette van der Meulen

Activiteiten

De medezeggenschapsraad kan o.a. meedenken en advies geven over:
* het schoolplan
* de organisatie van de school
* het vakantierooster
* het onderhoud van de school
* regels op het gebied van veiligheid en gezondheid

De Medezeggenschap kan o.a. instemming geven over:
* verandering van werkzaamheden van school
* deelneming of beëindiging aan een bepaald project of experiment
* het beleid m.b.t. voorzieningen t.b.v. de leerlingen
Bovenstaande items zijn maar een paar voorbeelden van de invloed van de MR.

Interesse?
Wilt u iets meer weten over de MR of vindt u dat de MR ergens aandacht aan moet besteden, kunt u ook een van boven genoemde personen persoonlijk benaderen.
Bent u geïnteresseerd en wilt u eens een vergadering bijwonen, dan bent u van harte welkom. De vergaderingen zijn openbaar. De notulen kunt u hieronder terugvinden.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Zoals er op schoolniveau een MR is, is er op Kiem Onderwijs en opvang-niveau een GMR. Zoals de MR overlegt met de schooldirecteur, overlegt de GMR met de Algemeen Directeur (B. Schoemaker). Uiteraard worden hier bovenschoolse zaken besproken evenals algemeen beleid. 

Schooljaar 2016-2017

2015_2016 jaarverslag MR Vlonder_v01.pdf
20161011 verslag MR Vlonder.pdf
20161129 verslag MR Vlonder.pdf
20170131 verslag MR Vlonder_v01.pdf
20170706 notulen MR de Vlonder.pdf
Jaarverslag MR De Vlonder 2016-2017.docx

Schooljaar 2017-2018
20171010 notulen MR Vlonder.pdf
20171207 notulen MR Vlonder.pdf
20180130 notulen MR Vlonder.pdf
20180403 notulen MR De Vlonder.pdf
20180515 notulen MR de Vlonder.pdf
20180619 Notulen MR De Vlonder.pdf

Schooljaar 2018-2019
20180925 Notulen MR De Vlonder.pdf
Contact

Kindcentrum De Vlonder
Heufkens 502
5403 LV Uden
0413 332323
devlonder@kiemuden.nl
www.devlonder.nl


Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
15 november -  Rapportage 1 groep 3-8
15 november -  MR
16 november -  Week van de mediawijsheid
19 november -  Voortgangsgesprekken
20 november -  Voortgangsgesprekken
Jaaragenda >

Foto

koningsdag2018 (29) koningsdag2018 (27)
koningsdag2018 (28) koningsdag2018 (26)
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links