De Vlonder gewoon bijzonder

WAAROM EEN OUDERVERENIGING (OV)?
Wij willen de kinderen een zo prettig mogelijke schooltijd geven. Daarom vinden wij het belangrijk dat er naast het leren ook aandacht is voor leuke activiteiten. Dit doen wij in samenwerking met de directie, het team van leerkrachten en ouders.

SAMENSTELLING
De Oudervereniging beschikt net als iedere andere vereniging over een bestuur. Dit bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) en een algemeen bestuur. Het totale bestuur bestaat uit een groep enthousiaste ouders. Het aantal is minimaal 5 en maximaal 15 leden.

ACTIVITEITEN
Allereerst kent de Oudervereniging een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals: Sinterklaasfeest, Kerst, Carnaval, Pasen, Dag van de Vlonder, om de 2 jaar een schoolreisje, Bag 2 school, coördinatie Avond4daagse en diverse Verkeersactiviteiten. Voor elke activiteit is er een werkgroepje. De tijdsinvestering wisselt, maar is prima te doen naast alle drukke levens van iedereen.

PLEZIER
Bij de Oudervereniging staat het welbevinden van de kinderen hoog in het vaandel: alle kinderen moeten zich op De Vlonder veilig voelen en met plezier naar school gaan.

VEILIGHEID
De Oudervereniging houdt zich ook bezig met de veiligheid van de kinderen op en rond de school. Twee bestuursleden van de Oudervereniging zijn tevens als verkeersouder verbonden aan Veilig Verkeer Nederland. De Oudervereniging werft ouders teneinde de oversteekplaats op de Van Duerenlaan te kunnen voorzien van verkeersbrigadiers.

OUDERBIJDRAGE
De oudervereniging is zoals de naam al zegt een vereniging. In principe is het idee dat alle leerlingen daar lid van zijn. Om de activiteiten ook allemaal te kunnen organiseren en betalen, int de vereniging lidmaatschapsgeld, beter bekend als de ouderbijdrage. Door strak plannen en onderhandelen kunnen wij het lidmaatschap al jaren op een zeer acceptabel bedrag houden. Uit de bijdrages worden activiteiten betaald. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld.De bijdrage is dit schooljaar € 16,00. Andere bronnen van inkomsten zijn het maandelijks ophalen van het oud papier in de wijk en 2x per inzamelen van gebruikte kleding door Bag2School. Daarnaast verzamelt de OV de bijdrage voor het schoolfruit. Ouders betalen hiervoor per schooljaar € 35,00 per kind.

INTERESSE?
We vergaderen elke 1ste dinsdag van de maand en 1x per jaar is er een algemene ledenvergadering. De vergaderingen zijn openbaar, dus als u een keer wilt komen om te zien of het iets voor u is…kom vooral langs.

CONTACT
Graag zien we u op school om samen voor onze kinderen een mooie basisschooltijd te organiseren waar zij hun hele leven met plezier aan terug kunnen denken. U kunt ons op het schoolplein aanspreken of u kunt ons bereiken door een mail te sturen aan ovdevlonder@kiemuden.nl.

Contact

Kindcentrum De Vlonder
Heufkens 502
5403 LV Uden
0413 332323
devlonder@kiemuden.nl
www.devlonder.nl  

Kiem Opvang
0413 729007
info.opvang@kiemuden.nl
www.kiemopvang.nl

Routeplanner >
Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement