De Vlonder gewoon bijzonder

Nieuws

Gevaarlijke situatie!!

Beste ouders/verzorgers,

Wij maken ons in toenemende mate zorgen om de verkeersveiligheid rondom de school. We zien tijdens het halen en brengen steeds meer gevaarlijke situaties ontstaan, waarbij we het al vaak bijna mis hebben zien gaan. We zijn met zijn allen verantwoordelijk voor de veiligheid van onze kinderen en zullen ons er dan ook gezamenlijk voor in moeten zetten. Wij rekenen op u!

Dit kunt u doen:

  • Kom te voet of met de fiets
  • Steek over bij de zebrapaden
  • Stap van je fiets af bij het zebrapad
  • Parkeer iets verderop en loop een stukje
  • Parkeer uitsluitend in de daarvoor bestemde vakken
  • Rijd stapvoets
  • Respecteer de buurtbewoners


De verkeersveiligheid staat hoog op de agenda en de komende tijd zullen we dit onderwerp met regelmaat onder de aandacht brengen. Zo zijn betrokken ouders bereid om toe te zien op de verkeersveiligheid. We rekenen op ieders betrokkenheid.

Dank voor uw medewerking,
De verkeerswerkgroepAutoloze schooldag

Beste ouders/verzorgers,

We doen ons best om te voldoen aan alle eisen die onze agenda ons stelt. ’s Morgens is het een hele klus om te zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn. We zetten de kinderen snel af en rijden dan snel door naar ons werk, andere school of andere bezigheden. Snel? Dus met de auto! Maar is dit elke keer echt zo noodzakelijk als we denken? Of zouden we soms de auto best een keer kunnen laten staan? 

Rondom de school veroorzaken stoppende en weer wegrijdende auto’s onoverzichtelijke, en soms ook gevaarlijke, verkeerssituaties.

Afgelopen donderdag hebben we een autoloze schooldag gehad en zijn de leerlingen van verschillende groepen hier mee bezig geweest. In groep 8 heeft een aantal leerlingen een cirkeldiagram gemaakt van de hele school.

Met vriendelijke groet,
Verkeerswerkgroep KC de Vlonder

Beste ouders/verzorgers,

Donderdag 15 september organiseren de verkeersouders in Uden weer de jaarlijkse autoloze schooldag. In de hele gemeente vragen we aandacht voor een verkeersveilige schoolomgeving. Rondom school veroorzaken stoppende en weer wegrijdende auto’s onoverzichtelijke en soms gevaarlijke verkeerssituaties. Daarnaast leren kinderen beter omgaan met het verkeer door er zelf aan deel te nemen. We hopen dat er zoveel mogelijk kinderen op de fiets of lopend naar school komen en de auto laten staan. Samen zorgen we voor een veilige schoolomgeving.

Bedankt!
Verkeerswerkgroep KC de Vlonder

Stippelstenen

Vandaag zijn R., M., en E. Begonnen met een nieuwe activiteit;

Mandala dot stenen. Heel gefocust zetten we cirkel na cirkel stipjes met acrylverf.

Schoolvoetbaltoernooi

De afgelopen twee woensdagen hebben 4 teams onder de vlag van KC De Vlonder meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi. We zijn als school trots op de teams en hun sportieve prestaties. Een team uit groep 7 wist zelfs 8e van de 28 te worden. Daarnaast was gisteren het nieuwe tenue te bewonderen bij de dames van groep 8. Boven alles was de sfeer erg ontspannen en met name sportief. Dit zowel onder de kinderen als onder de ouders en verzorgers die kwamen supporteren, coachen en fluiten. Volgend schooljaar hopen we dat er weer teams mee zullen doen met net zoveel sportiviteit en plezier als we dit jaar hebben mogen meemaken.

Witte Donderdag

Morgen, op Witte Donderdag, starten we de dag met een ontbijt verzorgd door de OV. Er zijn broodjes, zoet en hartig broodbeleg, drinken en voor wie wil een eitje!!
Als je nog geen bord, bestek en beker hebt meegenomen, vergeet dit dan niet morgen mee te nemen.
De lunch tussen de middag is normaal, dus daarvoor nemen de kinderen een gevulde broodtrommel mee.

Morgen maken we ook bekend wat de opbrengst is van de kleedjesmarkt. Jolanda van "Helpende handjes voor de minima in Uden" komt de cheque in ontvangst nemen.
De kleedjesmarkt was in ieder geval een groot succes!!

Pasen

Donderdag 14 april is het witte donderdag en vieren wij Pasen met een paasontbijt en besteden wij aandacht aan een goed doel.

Het goede doel dit jaar is: "Helpende handjes voor de minima in Uden", omdat er ook in Uden vele gezinnen zijn die het niet makkelijk hebben.
Wij willen dit doel sponsoren door een kleedjesmarkt te houden op woensdag 13 april van 12.00 uur tot 13.00 uur. Iedere klas of groepje(s) uit de klas kan zelf een idee verzinnen om te doen of te verkopen. Op het grote speelplein komen kleedjes te liggen waarop kinderen zelfgemaakte spulletjes, bv armbandjes, of cup cakes kunnen verkopen aan kinderen van de school, ouders, oma's/opa's. Ook kunnen kinderen bv de nagels laten lakken of haren invlechten tegen een kleine vergoeding.
Om kinderen niet met geld te laten rondlopen bent u uitgenodigd om vanaf 12.00 uur op school te komen en samen met uw kind rond te lopen. Kinderen van de bovenbouw zouden zelf wat klein geld mee kunnen nemen. De groepen 1 en 2 maken iets en laten dit verkopen door groep 7 en 8. Om 13.00 uur ruimen we op en nemen alle kinderen hun spullen mee naar huis.

Op donderdagochtend 14 april starten we met een paasontbijt. Dit wordt verzorgd door de OV. Kinderen nemen hiervoor, op woensdag, een bord, bestek, beker en eierdopje mee naar school. Na het ontbijt gaan de groepen 1 t/m 4 paaseitjes zoeken op de Otterbult; de groepen 5 t/m 8 krijgen deze in de klas uitgedeeld.
Op deze dag vertellen we ook over het paasverhaal en maken we bekend hoeveel geld er op is gehaald voor het goede doel.

De Paaswerkgroep,
Suzette vd M, Susan, Nancy
Verkeersveiligheid: meedoen is makkelijk!

Beste ouders,

Deze week hebben we extra aandacht voor verkeersveiligheid. Naast allerlei activiteiten in de groepen kunt ook u zelf bijdragen. Iedere dag ontstaan er onhandige en zelfs gevaarlijke situaties rondom ons kindcentrum. Vandaag deelden kinderen uit onze bovenbouwgroepen flyers uit met concrete acties hoe we e.e.a. veiliger kunnen maken. We rekenen er op dat u meedoet. Alleen SAMEN houden we De Vlonder VERKEERSVEILIG!

Bij voorbaat dank aan de verkeersouders Caren, Maartje en Nancy die de verkeerweek en activiteiten mee mogelijk maken. Voor komend schooljaar zoeken wij versterking van dit team. Als u interesse heeft, laat het ons weten via s.vandenbraak@kiemuden.nl of l.vangrunsven@kiemuden.nl of spreek de verkeersouders aan.

Vriendelijke groet, verkeerswerkgroep en team KC De VlonderVerkeersweek

Beste ouder/verzorgers,

In de week van 4 t/m 8 april vindt de verkeersweek plaats. In deze week zullen er op school meerdere activiteiten plaatsvinden rondom veiligheid in het verkeer.
Zo staat er voor een aantal groepen een skateclinic op het programma en er is een gastles van 8 naar 1 . Voor de onderbouw is er een oversteekproject en in deze week is er extra veel ontwikkelingsmateriaal beschikbaar. Ook willen we de nieuwe verkeerssituatie rondom school extra aandacht geven. 

Thuis kunt u naar aanleiding van deze activiteiten het gesprek aangaan over veiligheid in het verkeer. 


Met vriendelijke groet,

De verkeerswerkgroep

Ateliers

Op woensdag 30 maart gaan we weer starten met de ateliers.

Wat houden de ateliers in:
Ateliers zijn activiteiten van een klein uur op het gebied van koken, nieuwe media, sport en spel, creativiteit, dans en drama etc. Ieder schooljaar zijn er normaal gesproken 4 atelier-woensdagen ingepland, maar door corona is dit al 1,5 jaar uitgesteld, omdat wij afhankelijk zijn van ouderhulp hierbij. Iedere leerkracht heeft zo' n activiteit voorbereid en samen zijn dit 12 verschillende activiteiten die wij verdeeld over drie jaar geven. Zo komen (bijna) alle kinderen met een activiteit in aanraking. Deze keer hebben wij ook de mogelijkheid gehad om vakkrachten aan te trekken via Kunst en Co. Claudia Bevers gaat het atelier muziek doen en Renee Bus het atelier Keramiek.
Maar omdat niet iedere leerkracht op woensdag aanwezig is, vragen wij ook uw hulp hierbij. De activiteiten zijn al voorbereid en zitten in een bak met een lesbrief en soms een voorbeeld erbij. Alles is al klaar, maar het is soms ook mogelijk om er een eigen draai aan te geven afhankelijk van uw eigen interesse en ideeën. U krijgt van te voren een uitnodiging met daarbij de lesbrief, ook is het mogelijk de bak met materialen al in te zien. Ieder atelier duurt 45 tot 50 minuten.

Hoe zijn de ateliers verdeeld:
Van 8.45 - 9.30 uur zijn de groepen 1 t/m 4 aan de beurt (de onderbouw), deze kinderen zitten gemengd in een groepje van ong. 10-12 kinderen.
Van 11.30 - 12.15 uur zijn de groepen 5 t/m 8 aan de beurt (de bovenbouw), deze kinderen zitten gemengd in een groepje van ong. 10 kinderen.
Een kwartier van te voren wordt u verwacht om de spullen klaar te zetten die nodig zijn. Op de uitnodiging staat vermeld op welke plek het atelier is. U krijgt hierbij ook een lijstje met de namen van de kinderen die deelnemen.

Wanneer zijn de ateliers:
Deze zijn dit jaar op woensdag 30 maart en woensdag 25 mei.

Wat vragen wij van u:
Wij zoeken minimaal 5 ouders of opa's /oma's voor de onderbouw (8.30-9.30 uur)en minimaal 5 ouders of opa's/oma's voor de bovenbouw (11.15- 12.30). Bij meer aanmeldingen ga je samen met een andere hulpouder het atelier doen. Dit is vaak ook prettig en gezellig!! Het zou heel fijn zijn als u allebei de woensdagen kan komen helpen. De activiteit is dan al bekend voor u. Dit is natuurlijk niet verplicht, maar uit ervaring van eerdere jaren werkt dit vaak wel prettiger!

Kunt u onverhoopt niet helpen, dan vragen wij van u om zelf een invaller te zoeken, bv via de klassenapp of de klassenouder.
U kunt zich opgeven bij : s.vandermeulen@kiemuden.nl of via de klassenouder. Het kan ook zijn dat de leerkracht zelf nog een oproep doet via de klassenouder, omdat hij/zij al weet zelf niet op woensdag aanwezig te zijn.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen dan kunt u terecht bij Suzette van der Meulen of via s.vandermeulen@kiemuden.nl

De kinderen hopen erop dat de ateliers weer kunnen beginnen. Samen met uw hulp moet dit helemaal goed komen en kunnen we laten zien wat De Vlonder aan talent in huis heeft.

Contact

Kindcentrum De Vlonder
Heufkens 502
5403 LV Uden
0413 332323
devlonder@kiemuden.nl
www.devlonder.nl  

Kiem Opvang
0413 729007
info.opvang@kiemuden.nl
www.kiemopvang.nl

Routeplanner >
Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement