De Vlonder gewoon bijzonder

NIEUWE HUISSTIJL 

Met trots nemen we bij de start van 2022 een nieuwe huisstijl in gebruik. De nieuwe visuele identiteit is gewenst omdat onze organisatie de afgelopen jaren een ontwikkeling heeft doorgemaakt van basisschool met een losse peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang (BSO), naar een integraal kindcentrum (IKC) waarbinnen medewerkers van onderwijs en opvang structureel samenwerken om het aanbod vorm te geven. In oktober 2021 zijn we op De Vlonder gestart met kinderopvang voor kinderen vanaf 0  jaar. Daardoor kunnen nu echt alle kinderen tot en met 12 jaar bij ons kindcentrum terecht. Ook de benedenverdieping hebben we geactualiseerd d.m.v. een verbouwing en aanpassingen in de inrichting. Dit is voor ons het moment om ook de huisstijl aan te passen aan de nieuwe situatie. We maken in 2022 een frisse start.   

DE MAKERS
Bijzonder om te vermelden is dat het nieuwe logo is ontworpen door Thijmen en Bette van Loenen. Thijmen is buurtbewoner en hij ontwierp ook de vorige huisstijl, zijn dochter Bette heeft zelf op De Vlonder gezeten en haar kinderen nu ook. Dat geeft mooi weer hoe we op ons kindcentrum samenwerken met ouders en buurtgenoten.

UITLEG KLEUR EN VORM
Het logo is nieuw qua kleuren en vorm. Wilt u lezen hoe we hiertoe gekomen zijn? Lees dat hier.  
 

In dit filmpje de PLAATSING van het nieuwe logo. 
In dit filmpje de ONTHULLING van ons nieuwe logo. 

Contact

Kindcentrum De Vlonder
Heufkens 502
5403 LV Uden
0413 332323
devlonder@kiemuden.nl
www.devlonder.nl  

Kiem Opvang
0413 729007
info.opvang@kiemuden.nl
www.kiemopvang.nl

Routeplanner >
Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement