De Vlonder gewoon bijzonder

LEERLINGENRAAD
Ieder jaar stellen we een nieuwe leerlingenraad samen. Deze bestaat uit twee kinderen van groep 6, twee van groep 7, twee van groep 8 en twee leerkrachten. De leerlingenraad komt 4 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen over verschillende onderwerpen.
In de leerlingenraad bespreken we verschillende onderwerpen die van belang zijn om De Vlonder fijn en veilig te houden. De kinderen van de leerlingenraad bespreken deze onderwerpen tijdens de Klasse!vergadering in de eigen groep voor. Deze input nemen zij mee naar de leerlingenraad. Op deze manier vertegenwoordigen zij de eigen groep.  Op deze manier proberen we alle leerlingen te betrekken bij belangrijke onderwerpen en keuzes voor De Vlonder. 
Onderwerpen 2021-2022: 
Werken op het leerplein, Klasse!vergadering, Werving ouders oud papier en OR, ...=

KLASSE!VERGADERING (KiVa) 

In de groep 6, 7 en 8 worden er regelmatig Klasse!vergaderingen gehouden. Dit is afkomstig uit onze methode KiVa. De vergadering vindt in zijn geheel plaats door de leerlingen zelf. Kinderen kunnen zich aanmelden voor voorzitter, secretaris of penningmeester. Deze taken wisselen desgewenst gedurende het jaar.  Alle kinderen kunnen agendapunten inbrengen middels gekleurde briefjes. De kleuren van de briefjes staan voor wensen, complimenten en voorstellen. De vergadering wordt aan de hand van de ingebrachte agendapunten (ook punten uit de leerlingenraad) voorbereid door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Iedere groep heeft een budget om te besteden gedurende het schooljaar. De vergadering vindt plaats in een kring met de hele groep, de leerkracht luistert mee en stuurt waar nodig bij. 

Contact

Kindcentrum De Vlonder
Heufkens 502
5403 LV Uden
0413 332323
devlonder@kiemuden.nl
www.devlonder.nl  

Kiem Opvang
0413 729007
info.opvang@kiemuden.nl
www.kiemopvang.nl

Routeplanner >
Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement